Fotenie formou TFP (Time for Prints / Time for Photos) je forma fotenia, kedy ani jedna zmluvná strana - teda ani fotograf, ani model/ka - nemá nárok na finančnú odmenu, teda honorár. Prečo je táto forma tak obľúbená - najmä u začínajúcich fotografov a modelov/modeliek?


Je to skvelá príležitosť, kedy na jednej strane fotograf získa nové fotky na prezentáciu svojej práce (do portfólia, na sociálne siete, atď.), skúsenosť s pózovaním modelky/modela a takisto si môže vyskúšať aj nové techniky či už pri samotnom fotení, alebo pri postprodukcii. Na druhú stranu model/modelka získa nové fotografie na svoju prezentáciu (do lookbookov, atď.) a tiež skúsenosť s prípravou na fotenie a so samotným fotením. 


Takúto formu fotenia využívajú nie len začínajúci a amatérski fotografi, ale aj profesionáli s dlhoročnou praxou. Aj pre nich je to totiž skvelá forma, kedy môžu bez stresu a bez záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv skúšať nové veci a experimentovať, čo im môže len a len pomôcť v ich profesionálnom raste aj po dlhých rokoch praxe.